Jedyny sposób opłaty zezwoleń to zakup ich w tym sklepie internetowym.
Nie prowadzimy sprzedaży w inny sposób.
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności / RODO

Polityka prywatności / RODO

KLAUZULA RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1. Administrator DanychJeziora i Stawy Wałeckie Spółka z o.o. (dawniej: Zakład Rybacki w Wałczu Kierzkowski i Wspólnicy Sp.J.) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000990307, REGON 570144690, NIP 7650011762 dalej „Spółka”

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych:  W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: bartosz@jeziorawaleckie.pl  lub na adres Spółki

3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
3.1. zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
3.2. rozpatrywanie skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3.3. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
       f RODO (windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych),
3.4. archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3.5. prowadzenie statystyk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności),
3.6. prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność),

3.7. prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności 
Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów),
3.8. obsługa zgłoszeń i wniosków na e-mail w tym  zapewnienie rozliczalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności)


4. Odbiorcy danych: Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

4.1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
4.2. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
4.3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS etc.),
4.4. podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,


5. Sprzedaż danych. Dane osobowe nie będą przez nas sprzedawane żadnym podmiotom.
6.
Czas przechowywania danych: Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
6.1. dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
6.2. dokumenty rozliczeniowe - księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,
6.3. dokumenty związane z rękojmią - dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,

6.4. dane dla celów marketingowych - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu,
6.5. dane przekazywane w e-mailu - przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

7. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych - Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umówi rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podane danych jest dobrowolne.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu